Aktuální harmonogram výzev OP VVV

MŠMT zve­řej­ni­lo aktu­ál­ní har­mo­no­gram výzev pro rok 2018 pro jed­not­li­vé pri­o­rit­ní osy OP VVV.

Ke sta­že­ní zde.