Aktuální harmonogram výzev OPZ

Aktu­ál­ní har­mo­no­gram výzev OP Zaměst­na­nost, zahr­nu­jí­cí i výzvy pro rok 2017 vhod­né pro UJEP, nalez­ne­te zde.