Aktuální harmonogram výzev OPZ

Aktuální har­mo­no­gram výzev OP Zaměstnanost, zahr­nu­jí­cí i výzvy pro rok 2017 vhod­né pro UJEP, nalez­ne­te zde.