Únorový newsletter CRPS

Při­pra­vi­li jsme pro Vás pře­hled aktu­ál­ních a plá­no­va­ných výzev a dal­ších novi­nek ze svě­ta pro­jek­tů, výzev a dotač­ních titu­lů. News­let­ter je ke sta­že­ní zde: News­let­ter CRPS — únor 2017