TěloÚstí 2017 rozhýbe Šípková a Onder

4 účastníci olympijských her, 5 mistrů světa a 11 mistrů ČR už od roku 2016 ozdobily vzdělávací seminář TěloÚstí 2017. Letos to budou známý tanečník Jan Onder nebo třeba mistryně světa ve sportovním aerobiku Olga Šípková.

Seminář přinášející nejžhavější trendy ve výuce tělesné výchovy se zaměří hlavně do oblasti kinantropologie. Jeho účastníkům, převážně učitelům tělesné výchovy základních, středních a vyšších odborných škol, se dostanou nejen nejnovější informace v této oblasti, ale také si sami vyzkouší nevšední originální přístupy k práci s dětmi v hodinách tělocviku a zdravému fyzickému rozvoji vůbec.

TěloÚstí 2017 se koná pod záštitou rektora UJEP, doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., děkana PF, doc. PaedDr. Pavla Doulíka, PhD., a vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu doc. PaedDr. Ladislava Bláhy, Ph.D.

Podařilo se nám do Ústí zajistit špičkový lektorský tým. Všichni jsou v mnoha ohledech specifičtí a jedineční a svým přístupem přispějí k oživení pedagogického procesu na školách,“  říká garant akce Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

Kdo tedy do Ústí ve dnech 13.–15. 9. 2017 zavítá?

– Olga Šípková, mistryně světa a Evropy ve sportovním aerobiku, absolventka FTVS.

– Jan Onder, mistr ČR v latinsko-amerických tancích, dvojnásobný vítěz StarDance, pedagog a tanečník,

– Veronika Vítková, dvojnásobná juniorská mistryně světa, olympijská medailistka

– Marek Lejsek, trenér biatlonistů ČR, učitel tělesné výchovy,

– Viktor Zapletal, trenér olympijských vítězů, mistrů světa mj. J. Kulhavého, R. Šimůnka aj., reprezentační trenér ČR MTB, absolvent FTVS, člen Rady expert ČOV,

– Stanislav Ježek, mistr světa a Evropy ve vodním slalomu, vítěz světového poháru C1, účastník olympijských her, specialista na software Dartfish v ČR.

 Jednotlivé lekce budou probíhat na několika místech – ve Sportovní hale PF UJEP, v Zelené aule v kampusu či na tréninkovém fotbalovém hřišti FK Ústí na Klíši, outdoorové aktivity v okolí Telnice.

Tematicky se dotknou oblasti gymnastiky a tance, pohybových her, outdoorových aktivit, první pomoci, psychomotorické činnosti, ale například také softwarového zázemí pro analýzu sportovních výkonů, kondiční přípravy a stravovacího režimu modelek nebo výuky tělesné výchovy se zapojením zdravotně postiženého žáka.

Vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu doc. Ladislav Bláha, k posledně zmíněnému tématu říká: „Tímto a řadou dalších témat prezentujeme problematiku projektu Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy, na kterém participujeme s pracovišti univerzit v Olomouci a Plzni.“

 Z hvězdných lektorů ukáže Olga Šípková možnosti využití aerobiku ve školní tělesné výchově, Jan Onder pak do hodin tělocviku zařadí vhodné taneční prvky. Veronika Vítková a Marek Lejsek se logicky zaměří na využití prvků závodního biatlonu ve školním tělocviku. Viktor Zapletal se bude věnovat vybraným aspektům cyklistiky, Stanislav Ježek pak prvkům kanoistiky.

Bez zajímavosti ale nejsou i další témata ostatních lektorujících. Např. Irena Kolaříková se podívá na stinné stránky vrcholového sportu a jejich vliv na sportovce, Jan Kresta na vhodné prvky fotbalu ve školní výuce a paralympijský fotbal nevidomých.

„Seminář je pořádán v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle akreditace MŠMT a je určen nejen pro učitele tělesné výchovy, ale také pro volnočasové pracovníky a další zájemce z veřejnosti. Každý účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování,“ uzavírá Jan Kresta.