Fakulta strojního inženýrství otevírá nové laboratoře - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně