OP JAK

01 / 11 / 2023

RODOS

Název projektu: Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na UJEP Dotační titul: OP JAK Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0007296 Součást, FSI, FŽP, FUD, FF, PřF, PF, FSE Doba realizace: 1. 11. 2023 – 30. 6. 2025 Rozpoče...