Odkazy

Operační programy 2021 -2027:

OP JAN AMOS KOMENSKÝ
OP SPRAVEDLIVA TRANSFORMACE
OP TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
OP ZAMĚSTNANOST PLUS
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027
INTERREG Česko – Polsko 2021-2027
Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027
INTERREG VI-A Rakousko – Česko
INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027)
Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027
Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE
Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
Program meziregionální spolupráce ESPON
Program meziregionální spolupráce INTERACT
Program meziregionální spolupráce URBACT IV

NPO- Národní plán obnovy
Národní plán obnovy v gesci MŠMT

Operační programy 2014 -2020:

OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
OP ZAMĚSTNANOST
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OP DOPRAVA
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP)
PROGRAM SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA – SASKO 2014-2020
PROGRAM INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2014-2020

Další odkazy:

CzechInvest
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Evropské strukturální a investiční fondy
ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MS2014+
MS2021+
Statutární město Ústí nad Labem
Ústecký kraj