Podávání projektů

V případě tvorby a evidence projektových záměrů je třeba dodržovat jednotný postup. K tomu slouží tzv. Projektový list UJEP a Průvodní list. Tyto dokumenty vyplní odborný garant/řešitel připravovaného projektu či jím pověřená osoba prostřednictvím IS IMIS.

Postup pro vyplňování Projektového a Průvodního listu v interním systému IMIS:

  1. přihlašte se do systému IMIS.
  2. V menu zvolte záložku Projekty.
  3. Na záložce Přehled projektů klikněte na Nový záznam.
  4. Po rozkliknutí projektový list vyplňte a uložte. Přes funkci Sdílet lze předat dalším osobám právo k zápisu. Přes funkci Editovat můžete aktualizovat údaje.
  5. Vyplněný Průvodní list vytiskněte, zajistěte podpisy kompetentních osob  a odevzdejte jej na CPS.

Po odevzdání projektového listu bude odborný garant/řešitel kontaktován pracovníkem Centra projektového servisu a bude stanoven další postup pro práci s projektovým záměrem (zvolení vhodného dotačního programu, harmonogram přípravy projektu a podávání žádosti, opatření všech náležitostí nutných pro podání projektu apod.).