Informace zveřejňované podle zákona 435/2004 Sb

V souvislosti s novelou zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti sdělujeme kontakt pro ověření údajů vložených do evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Ověřovací e-maily zasílejte na adresu: