Informace zveřejňované podle zákona 23/2017 Sb

Schvá­le­ný roz­po­čet UJEP na rok 2017 / Schvá­le­ný roz­po­čet UJEP na rok 2016

Schvá­le­ný střed­ně­do­bý výhled UJEP na rok 2018/2019

Schvá­le­ný roz­po­čet UJEP na rok 2018/ Čer­pá­ní roz­počtu UJEP pro rok 2017

Schvá­le­ný střed­ně­do­bý výhled UJEP na rok 2019/2020

Schvá­le­ný roz­po­čet UJEP pro rok 2019/ Čer­pá­ní roz­počtu UJEP pro rok 2018

Schvá­le­ný střed­ně­do­bý výhled UJEP pro roky 2020/2021