Podpora mladých vědeckých pracovníků – Postdoktorandů

Pro podporu udržitelného rozvoje personálních kapacit ve vzdělávací a tvůrčí činnosti bude v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 zřízeno celkem 10 pozic mladých vědeckých pracovníků („postdoků“).
Mladý vědecký pracovník je definován jako absolvent akreditovaného doktorského studijního programu a doba od získání titulu „Ph.D.“ nepřekročila 4 roky.
Obsazení postdoktorských pozic úspěšnými kandidáty je uskutečněno na základě samostatného výběrového řízení napříč univerzitou, a to na základě rozhodnutí výběrové komise a schválených kritérií.

Vědní oblasti:

  • technická a přírodovědecká
  • humanitní a společenská
  • umělecká

Postdoktorandi UJEP 2019-2020

  • Ing. Jaromír Cais, Ph.D, Fakulta strojního inženýrství
  • PhDr.  Jan Novotný, Ph.D, Fakulta strojního inženýrství
  • MgA. Marian Beneš, Ph.D., QEP, Fakulta umění a designu
  • Ing. Jiří Henych, Ph.D., Fakulta životního prostředí
  • Mgr. Babora Řebíková, Ph.D., Filozofická fakulta
  • Mgr. Táňa Šimková, Ph.D., Filozofická fakulta
  • Mgr. Jana Chrásková, Ph.D., Fakulta zdravotnických studií