Podpora stimulace lidských zdrojů - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podpora stimulace lidských zdrojů

Oblast podpory je zaměřena na klíčové oblasti činností přispívající k trvale udržitelnému rozvoji vzdělávací a tvůrčí činnosti na UJEP.

Oblasti podpory:

  • Podpora špičkových a excelentních výsledků tvůrčí činnosti
  • Podpora aplikačních výsledků tvůrčí činnosti
  • Podpora vydávání časopisů
  • Podpora úspěšných mezinárodních projektů
  • Podpora úspěšných národních projektů
  • Podpora habilitačních a jmenovacích řízení
  • Podpora smluvního výzkumu

Začátek lhůty pro podávání návrhů: 1. ledna 2020.
Konec lhůty pro podávání návrhů: 31. října 2020.