Podpora stimulace lidských zdrojů

Oblast podpory je zaměřena na klíčové oblasti činností přispívající k trvale udržitelnému rozvoji vzdělávací a tvůrčí činnosti na UJEP.

Oblasti podpory:

  • Podpora špičkových a excelentních výsledků tvůrčí činnosti
  • Podpora aplikačních výsledků tvůrčí činnosti
  • Podpora vydávání časopisů
  • Podpora úspěšných mezinárodních projektů
  • Podpora úspěšných národních projektů
  • Podpora habilitačních a jmenovacích řízení
  • Podpora smluvního výzkumu

Příkaz č. 2/18 STIMULACE A PODPORA LIDSKÝCH ZDROJŮ V TVŮRČÍ ČINNOSTI, byl shledán pro rok 2021 a 2022, jako neplatný.

Více informací E-mail: