Pokyny k předávání výsledků do databáze RIV pro rok 2019

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vzniká všem příjemcům podpory povinnost zanést údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.

TA ČR stanovuje termín pro předání výsledků za rok 2018 nejpozději do 30. 4. 2019.

Více informací zde.

Zdroj: TAČR