Operační program Spravedlivá transformace - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Operační program Spravedlivá transformace

Ústecký kraj vyhlásil Výzvu pro předkládání potenciálních strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Jejím cílem bylo identifikovat projekty s významným transformačním potenciálem pro region, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace.

Za univerzitu byly do výzvy k 30. 4. 2021 předloženy tři záměry v souhrnné výši 3,15 mld. Kč.

Všechny tyto záměry – RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, MATECH – Materiály a pokročilé technologie pro recyklace, snížení emisí, zdraví a chemickou bezpečnost a GET Centre UJEP – Green Energy Technologies Centre of UJEP – mají za cíl komplexně řešit potřeby Ústeckého kraje a přispívat k úspěšnému transformačnímu procesu souvisejícímu s dekarbonizací regionu a UJEP se tímto aktivně hlásí o roli jednoho z hlavních aktérů v procesu společenské a ekonomické transformace kraje. Více informací o předložených projektech do této výzvy najdete přímo na webu UJEP.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Novák Ph.D. , , 475 286 214