OP VVV_U21 – KLIP

Název projektu:

U21 – Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí

Řešitel:

Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 6. 2018 – 22. 8. 2020

Rozpočet projektu: 9 914 320,00 Kč

Spolúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 9 418 604,00 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21-KLIP se zaměřuje na posílení kvality lidských zdrojů v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Jedná se o aktivity, při kterých se výzkumní pracovníci naší univerzity zapojí do výzkumu a projektů na zahraničních institucích a naopak zahraniční odborníci budou moci být zapojeni v našich projektech a výzkumných aktivitách. Cílem je posílit internacionální výzkumné prostředí na naší univerzitě o špičkové zahraniční odborníky a zároveň přinést zkušenosti ze zahraničí.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.