Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Název projektu: Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016436

Realizace: 1.1.2020 – 28.2.2023

Anotace:
Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didaktických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem (i) porozumění čtenému (vazba na projekt OP VVV Gramotnosti a jejich podpora CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594), schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.

Rozpočet projektu: 16 707 410,73

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT