U21 – QGRANT

Název projektu: U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP
Dotační titul: OP VVV
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016947
Součást, FSI, FŽP, FUD, FF, FSE, PF, PřF
Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 6. 2023
Rozpočet projektu: 11 803 401,94 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 11 213 231,84 Kč

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality výuky v rámci doktorských programů na UJEP, posílení odborných kompetencí, dovedností a kvalifikačních předpokladů u studentů doktorského studia pro jejich práci a další uplatnění v tvůrčí činnosti, a to prostřednictvím a) zkvalitnění, inovace a úprav pravidel studentské grantové soutěže a b) přípravy a zavedení podpůrných vzdělávacích nástrojů pro studenty doktorského studia, a to včetně jejich pilotního ověření a implementace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT