Rektor předal jmenování členům vedení univerzity

Rektor Balej oficiálně vstupuje do druhého funkčního období

A bere nás všechny s sebou! Totiž, naše velitele a velitelky z vedení univerzity, kterým včera slavnostně předal jmenování.
Pojďme se tedy podívat, kdo jsou ti ze 4. patra moderní rektorátní budovy v kampusu UJEP.

Koho jiného uvést na prvním místě, než prorektorku pro studium RNDr. Alenu Chvátalovou, Ph.D., která se svým týmem neúnavně a pilně pracuje na tom, co je pro univerzitu klíčové. Studijní obory a programy. Množství práce a míra zodpovědnosti na této pozici jsou enormní. Možná proto chodí paní prorektorka každý den do práce pěšky. Aby si pročistila hlavu a načerpala sílu na další den v náročné funkci.

Následuje výčet vážených pánů. Prorektor pro vědu usiluje o zviditelnění vědeckých úspěchů naší univerzity a o větší propojení vědy s aplikační sférou. Ale bojuje také o to, aby se vědeckým pracovníkům na naší univerzitě dobře dařilo a je nadšeným inovátorem (a trendsetterem 4. patra v oblasti módy).

Mladou krev a čerstvý vítr přináší do sehraného rektorátního týmu včera nově jmenovaný prorektor pro vnější vztahy. Do jeho kompetence spadají nejen obraz a pověst univerzity v očích široké i odborné veřejnosti či získávání silných partnerů pro rozvoj univerzity, ale také veškerá agenda zahraničních vztahů. A také ho samozřejmě čeká každodenní bolení hlavy z našich leckdy až příliš neomalených aktualitek či instagramovýchfacebookových příspěvků. Ostatně, více si o rektorátním “benjamínkovi” přečtěte tady.

Prorektor pro rozvoj a kvalitu má přehled takřka o všem, co se na univerzitě děje. Dohlíží na přípravu a realizaci bezpočtu větších i menších projektů, ale, čistě jen mezi námi, jeho nejoblíbenějším je ten, o kterém jsme tu psali vloni začátkem léta. Univerzitním včelám se prý v jeho péči na zahradě Schichtovy vily ve Vaňově skvěle daří a brzy z toho bude první univerzitní medobraní!

O panu kvestorovi jsme psali nedávno, v důsledku čehož málem přišla o život naše ze všech znejmilejší kancléřka a tisková mluvčí, pročež raději končíme a přejeme tímto všem jmenovaným mnoho úspěchů a radosti ze spolupráce!