Listopadový newsletter CRPS

Opět jsme pro Vás zpra­co­va­li pře­hled aktu­ál­ních a plá­no­va­ných výzev a dal­ších novi­nek ze svě­ta pro­jek­tů, výzev a dotač­ních titu­lů. Newsletter je ke sta­že­ní zde: CRPS news­let­ter – lis­to­pad 2016