Fakulta zdravotnických studií o prázdninách nezahálela - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně