OP VVV – Pro-NanoEnviCZ

Název pro­jek­tu:

Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Řešitel:

prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc.

Dotační titul: OP VVV, PO1

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001754

Součást: PřF

Doba rea­li­za­ce:

Rozpočet pro­jek­tu: 45.734.985,07 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 3.484.605,13 Kč

Anotace pro­jek­tu: