MATECH - BioEnvi - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

MATECH – BioEnvi

Název projektu: MATECH – BioEnvi
Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1
Číslo smlouvy: 21/SML3775/SoPD/SPRP
Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022
Rozpočet projektu: 224.596,00 Kč
Spoluúčast UJEP: 33.689,40 Kč
Dotace pro UJEP: 190.906,60 Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu je příprava extenzivní projektové fiše projektu MATECH – BioEnvi, která bude spočívat zejména v:

  • přípravě výzkumného konsorcia,
  • detailním popisu aktivit a způsobu dosažení cílů strategického projektu vč. technického/technologického řešení,
  • popisu cílových skupin,
  • stanovení harmonogramu strategického projektu,
  • identifikaci nezbytného majetku a personálního zajištění,
  • identifikaci cílů, výstupů a dopadů projektu,
  • stanovení detailního rozpočtu strategického projektu a finančního plánu, a
  • identifikaci potenciálních rizik,

apod.

Logo EU a MSMTLogo KÚ