DIGITECH

Název projektu: DIGITECH
Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1
Číslo smlouvy: 21/SML3774/SoPD/SPRP
Doba realizace: 1. 1. 2022 – 31. 5. 2022
Rozpočet projektu: 234.994,- Kč
Spoluúčast UJEP: 35.250,- Kč
Dotace pro UJEP: 199.744,- Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu je příprava extenzivní projektové fiše projektu DIGITECH, která bude spočívat zejména v:

  • přípravě výzkumného konsorcia,
  • detailního popisu aktivit a způsobu dosažení cílů strategického projektu vč. technického/technologického řešení,
  • popisu cílových skupin,
  • stanovení harmonogramu strategického projektu,
  • identifikaci nezbytného majetku a personálního zajištění,
  • identifikaci cílů, výstupů a dopadů projektu,
  • stanovení detailního rozpočtu strategického projektu a finančního plánu, a

identifikaci potenciálních rizik, atp.

Logo EU a MSMTLogo KÚ