Nové metody vysokovýkonného laserového svařování kritických komponent na bázi Cu, Al, Cu-slitin a Al-slitin pro dopravní a energetický průmysl.

Název projektu: Nové metody vysokovýkonného laserového svařování kritických komponent na bázi Cu, Al, Cu-slitin a Al-slitin pro dopravní a energetický průmysl.

Řešitel: prof. Dr. Ing. Antonín Kříž, IWE
Dotační titul: OPPIK APLIKACE – VÝZVA IX PO-1
Číslo pro­jek­tu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026716
Součást: FSI
Doba rea­li­za­ce: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023
Rozpočet projektu: 19 872 054 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 4 927 782 Kč

Anotace projektu:

Projekt bude zaměřen na vývojovou a výzkumnou činnost metody vysokovýkonného laserového svařování mědi, hliníku a jejich slitin. Projekt bude řešit dvě významná témata, a to náhradu pájených spojů metodou laserového svařování a implementaci laserového svařování do výroby kritických komponent pro dopravní prostředky a v energetice.

Pájené spoje kritických komponent v zařízeních pro energetický a dopravní průmysl představují strukturální, tepelnou a elektromechanickou diskontinuitu. Strukturální diskontinuita je často způsobena absencí metalurgické vazby mezi pájkou a pájenými povrchy, tento negativní jev je příčinou tepelné a elektromechanické diskontinuity, kdy rozhraní mezi pájenými materiály vytváří odporový uzel pro optimální vedení tepla a elektrického proudu. Tyto nedokonalé pájené spoje výrazně redukují účinnost a životnost celých systémů a zařízení. Náhrada konvenční metody pájení kritických komponent je hlavní motivací pro vývoj robustní průmyslové technologie využívající vysokovýkonných laserových zdrojů pro vytváření stabilních svárových spojů s metalurgickou vazbou.

Hlavními cíli projektu bude vznik ověřené technologie NM-HPLW a prototypu zařízení umožňující laserově svařovat komponenty pro dopravní a energetický průmysl z mědi, hliníku nebo jejich slitin s hloubkou průvaru až přes 10 mm. Funkčnost a kvalita vyvinuté technologie bude deklarována prototypy výrobků, které představují klíčové komponenty ve zmíněných průmyslových odvětvích. Robustnost a stabilita vyvinuté technologie bude ověřena výrobním poloprovozem na prototypovém zařízení.

 Příjemce:

LaserTherm spol. s r.o.

 Partneři:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, TRUMPF Praha, spol. s r.o.

 Kontakt: 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.