OP VVV_Asistenční voucher_CACTU

Název pro­jek­tu:
Příprava projektu CACTU – Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci
Řešitel:
Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Součást: Fakulta životního prostředí
Doba rea­li­za­ce: 1.8.2017 – 31.10.2017
Rozpočet pro­jek­tu: 315.004,80 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 267.754,08 Kč
Anotace pro­jek­tu:
Předmětem projektu je příprava kompletní projektové žádosti k projektu CACTU – Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraci pro předložení do výzvy č. 49 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI OP VVV.
Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690.