OP VVV_U21-MOPR

Název pro­jek­tu:Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání
Řešitel:Mgr. Lenka Kindlová

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555

Součást: REK

Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2017 – 31. 10. 2019

Rozpočet pro­jek­tu: 76 018 495,95 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 72 217 571,15 Kč

Projekt Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání svou podstatou navazuje na podpořený projekt Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená univerzita. Cílem projektu je rozšíření zázemí pro kvalitní výuku v pregraduálním vzdělávání ve srovnatelném měřítku poskytovatelů vysokoškolského vzdělání dle evropských standardů. Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty univerzity a společná pracoviště, která mají přímou vazbu na vzdělávací proces studentů.