OP VVV_Asistenční voucher_UniQSurf

Název pro­jek­tu:
Příprava strategického projektu UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů
Řešitel:
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Součást: Přírodovědecká fakulta
Doba rea­li­za­ce: 1.3. 2017 – 20.6. 2017
Rozpočet pro­jek­tu: 285.131,14 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 242.361,46 Kč
Anotace pro­jek­tu:
Předmětem projektu je příprava kompletní projektové žádosti k projektu UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů pro předložení do výzvy č. 48 Předaplikační výzkum pro ITI OP VVV.
Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690.