OP VVV_Asistenční voucher_SMART

Název pro­jek­tu:
Příprava projektového záměru ITI “Smart City – Smart Region – Smart Community”
Řešitel:
Doc. Jiřina Jílková, CSc.
Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690
Součást: Fakulta sociálně ekonomická
Doba rea­li­za­ce: 1.3.2017 – 15.8. 2017
Rozpočet pro­jek­tu: 353.000 Kč
Spoluúčast UJEP: 15 %
Dotace pro UJEP: 300.000 Kč
Anotace pro­jek­tu:
Předmětem projektu je příprava kompletní projektové žádosti k záměru “Smart City – Smart Region – Smart Community”pro předložení do výzvy č. 48 Předaplikační výzkum pro ITI OP VVV.
Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690.