Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů – NANOTECH ITI II.

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045

Výzva č. 02_18_069 pro Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1 OP

Název projektu: Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů – NANOTECH ITI II.

Celkové způsobilé výdaje: 56 656 206,92

Realizace:
1. 1. 2019 – 31. 12 2022

Anotace projektu:

Předkládaný projekt se zabývá vývojem a výzkumem v oblasti nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných kovových materiálů. Hlavním aspektem projektu je výzkum nových pokročilých povrchových úprav a modifikací povrchů materiálů za účelem zvýšení vybraných mechanických (např. tvrdost, odolnost proti otěru), chemických (např. korozní odolnost) a fyzikálních (např. tepelná stabilita, tepelná vodivost) vlastností.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT