Příprava a management projektů

CZ.02.2.69/0.0/0.0/19 _073/0016947
U21 – Zkvalitnění grantové soutěže a výuky v doktorských studijních programech na UJEP
Implementace doktorských grantů

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací webinář

Příprava a management projektů

Webinář se uskuteční 15. června 2021.
Odkaz na online místnost: https://blue.ujep.cz/b/len-efc-vzw-wpd

Lektorka: Mgr. Hana Galiová, Centrum projektového servisu UJEP

Program semináře:

9:30 – 11:30

  • Úvod – představení lektorky, seznámení s tématy webináře
  • Přehled národních a mezinárodních dotačních možností
  • Příprava projektové žádosti – čemu věnovat pozornost, časový harmonogram přípravy
  • Možnost individuálních dotazů nad konkrétními připravovanými nebo plánovanými projekty

Seminář je určen studentům doktorských studijních programů, zájemcům o přípravu projektů či o získání přehledu o projektových výzvách.

Pro přihlášení kontaktujte svého Fakultního koordinátora SGS a vzdělávacích aktivit do 11. 6. 2021.
Přednášející: Mgr. Hana Galiová

Hana Galiová pracuje v Centru projektového servisu UJEP od roku 2014. Její hlavní agendou jsou projekty vědy a mezinárodní spolupráce, zejména národní projekty TA ČR, GA ČR, a mezinárodní projekty např. Horizon, SN – CZ, Interreg a další, projekty Magistrátu města Ústí nad Labem. Na projektech se podílí zejména v úrovni administrativní a věcné podpory při přípravě a realizaci projektů, dále v oblasti komunikace s poskytovateli dotace a řešiteli projektů, formální podávání projektů.