MATECH – materiály, nanomateriály a pokročilé chemické technologie pro snížení emisí a recyklační technologie

Název projektu: MATECH – materiály, nanomateriály a pokročilé chemické technologie pro snížení emisí a recyklační technologie
Dotační titul: Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1
Číslo smlouvy: 21/SML2620/SoPD/SPRP
Doba realizace: 1. 9. 2021 – 31. 5. 2022
Rozpočet projektu: 524.910,00 Kč
Spoluúčast UJEP: 78.736,50 Kč
Dotace pro UJEP: 446.173,50 Kč

Anotace projektu:

Předmětem projektu je příprava extenzivní projektové fiše projektu MATECH, která bude spočívat zejména v:

  • přípravě výzkumného konsorcia,
  • detailním popisu aktivit a způsobu dosažení cílů strategického projektu vč. technického/technologického řešení,
  • popisu cílových skupin,
  • stanovení harmonogramu strategického projektu,
  • identifikaci nezbytného majetku a personálního zajištění,
  • identifikaci cílů, výstupů a dopadů projektu,
  • stanovení detailního rozpočtu strategického projektu a finančního plánu, a
  • identifikaci potenciálních rizik,

apod.

 

Logo EU a MSMTLogo KÚ