OP VVV_REG BE

Název pro­jek­tu:

Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní program UJEP

Řešitel:

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_017/0002689

Součást: FSE

Doba rea­li­za­ce: 1. 9. 2017 – 30. 4. 2023

Rozpočet pro­jek­tu: 33.371.879,78 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 31.703.285,79 Kč

Anotace pro­jek­tu: