ČR-Sasko_Kultura.digital


Název pro­jek­tu: Kultura.digital

Řešitel: Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.
Odpovědná osoba projektu: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Číslo pro­jek­tu: 100281746

Součást: FSE
Doba rea­li­za­ce: 15. 4. 2017 – 30.6.2019
Rozpočet pro­jek­tu: 810 092, 67 EUR
Technická univerzita Drážďany (lead partner): 368 277, 64 EUR
Státní umělecké sbírky Drážďany: 234 719, 03 EUR
UJEP: 176 996 EUR
Euroregion Elbe/Labe: 30 100 EUR
Spoluúčast UJEP: 10%
Dotace pro UJEP: 176 996 EUR

Anotace pro­jek­tu:

K digitalizaci současného umění, jeho představení a zpřístupnění se rozhodla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Technickou univerzitou v Drážďnech, Státními uměleckými sbírkami Drážďany a Euroregionem Elbe/Labe. Společnými silami podali do Programu Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 úspěšně schválený projekt s názvem Kultura.Digital. Jeho cílem je zjistit, co lidi zajímá na současném umění a co je od něj odrazuje. Na obou stranách hranice existují již nyní mnohá současná umělecká díla a umělecké aktivity, veřejnost však o nich neví, nebo ví, ale z nějakých důvodů je nevyužívá. UJEP spolu s partnery se pomocí rozsáhlých dotazníkových šetření, workshopů, seminářů a publikací pokusí zjistit proč a jak k současnému umění přitáhnout pozornost. Hlavním výsledkem projektu bude digitální platforma, na které najde každý, kdo bude o současném umění něco hledat, ty správné informace: co, kde, kdy, jak, za kolik, … v moderní jednoduché digitální podobě.