OP VVV_SMART ITI

Název pro­jek­tu:

Smart City – Smart Region – Smart Community

Řešitel:

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Dotační titul: OP VVV, PO1

Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435

Součást: REK

Doba rea­li­za­ce: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2022

Rozpočet pro­jek­tu: 105 139 083,20 Kč

Rozpočet pro UJEP: 92 746 766,20 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 88 109 427,89 Kč

Smart City – Smart Region – Smart Community představuje komplexní pohled na vytváření kvalitní infrastruktury pro život člověka a poskytování kvalitních veřejných služeb s návazností na společenské výzvy. Projekt podporuje spolupráci výzk.organizací, soukromého a veřejného sektoru, posiluje specializaci oborového zaměření UJEP, interdisciplinární spolupráci, rozvoj výzk. týmů témat SMART. Projekt se skládá ze čtyř výzkumných záměrů. Hlavní oborová osa projektu je veřejná správa, admin. a řízení.