U21 – REPROREG

Název projektu: U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech

Dotační titul: OP VVV, PO2

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208

Součást: celouniverzitní

Doba realizace: 1. 1. 2019 — 30. 6. 2023

Rozpočet projektu: 105 776 103,48 Kč

Spoluúčast UJEP: 5 %

Dotace pro UJEP: 100 487 298,30 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21-REPROREG zahrnuje širokou škálu aktivit zaměřených na zkvalitnění výuky, rozvoj výstupních kompetencí absolventů a rozšíření nabídky studijních programů, na zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků, snižování studijní neúspěšnosti a zvýšení zájmu o studium na VŠ a na efektivitu řídících procesů na UJEP, vše s důrazem a vazbou na cíl přispívat maximálně k rozvoji Ústeckého kraje a řešení jeho stávajících problémů jakožto strukturálně postiženého regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT