U21 – REART

Název projektu: U21 – Výstavba výukových prostor pro FUD
Dotační titul: OP VVV, PO2
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210
Součást: FUD
Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021
Rozpočet projektu: 45 612 895,70 Kč
Spolúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 43 332 250,91 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21 – Výstavba výukových prostor pro FUD (U21 – REART) je zaměřen na vybudování nových učeben pro Fakultu umění a designu (FUD). Jedná se o stavební úpravy stávající budovy (bývalá menza) vedoucí k vybudování multifunkčního výukového a produkčního centra. Projekt je komplementární k ESF projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (U21 – REPROREG), v rámci KA04 bude akreditován 1 nový studijní program Design (Bc.) a upraven studijní program Výtvarná umění (Bc).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT

Logo EU a MSMT