U21 – RESTAV

Název projektu: U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy
Dotační titul: OP VVV, PO2
Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209
Součást: FZS, FSI
Doba realizace: 1. 1. 2019 — 30. 6. 2023
Rozpočet projektu: 697 375 830,52 Kč
Spolúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 662 507 038,99 Kč

Anotace projektu:

Projekt U21 – RESTAV je výstavba nových výukových prostor pro Fakultu zdravotnických studií (FZS) a Fakultu strojního inženýrství (FSI). Objekt FSI bude umístěn v kampusu a propojen lávkou se stávající budovou fakulty. Objekt FZS bude umístěn v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Projekt je komplementární k ESF projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (U21 – REPROREG).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Logo EU a MSMT

Logo EU a MSMT