IKM Communitas

Název projektu: IKM Communitas

Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037

Realizace: 1. 11. 2019 – 31.10.2022

Anotace:
Projekt se zaměřuje na řešení sociální otázky z pohledu venkovské obce o velikosti 500-2000 obyvatel. Výsledkem má být schopnost obecní reprezentace hledat vlastní řešení pro kvalitní život občanů, a tak přijmout svou nezbytnou roli v sociální problematice a stát se plnohodnotným hráčem (stakeholderem a aktérem) v aktivní sociální politice obce. Budeme implementovat a ověřovat nové řešení ve veřejné sféře – integrovaný rozvoj obce založený na komunitní péči o zdraví a kulturu obyvatel.

Rozpočet projektu: 10 735 250,-

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.