OP Z_ALL-IN-ONE (partner)

Název projektu:
Aktivně a s motivací najdeme si novou práci

Řešitel:
Bc. Ctirad Suchý

Dotační titul: OP Z, PO1, SC 1.1.1
Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657
Součást: Rektorát UJEP, v roli partnera, příjemcem je Ústecký kraj
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019
Rozpočet projektu: 9 191 582 Kč
Dotace pro UJEP: 881 823,60 Kč

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora motivace účastníků k uplatnění se na trhu práce, resp. prostřednictvím komplexního vzdělávacího, pracovního a poradenského programu podpořit osoby s nízkou úrovní kvalifikace a osoby se zdravotním postižením a zvýšit jim tak šanci uplatnit se na trhu práce (v okresech Ústí nad Labem, Děčín a Most).

Specifické cíle:

Podpora motivace k uplatnění se na trhu práce. Rozvoj osobních a profesních kompetencí účastníků prostřednictvím motivačních vzdělávacích a rekvalifikačních aktivit. Individuální, cílené poradenství. Podpora účastníků projektu při vyhledávání zaměstnání a zprostředkování kontaktu se zaměstnavateli, zprostředkování zaměstnání. Realizace doprovodných opatření k odstranění bariér vstupu na trh práce.

Nositelem projektu je Ústecká kraj a jako partneři jsou dále zapojeni Úřad práce České republiky a YMCA v Ústí nad Labem.