OP VVV_Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí (partner)

Název projektu:
Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy

Řešitel:
doc. PaedDr. Ladislav  Bláha, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO 3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661
Součást: Pedagogická fakulta
Doba realizace: 1. 11. 2016 – 31.10. 2019
Rozpočet projektu: 30.325.369,06 Kč, z toho pro UJEP 3.736.635,98 Kč
Spoluúčast UJEP: 5 %
Dotace pro UJEP: 3.549.804,18 Kč

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí. Ty se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostředků z oblastí: (a) pohybových her, (b) psychomotoriky, (c) výchovy v přírodě a (d) dramatické výchovy. Příjemcem je Univerzita Palackého v Olomouci.