Informace pro uživatele

REKTOR JEDNAL S PREZIDNETEM HOSPODÁŘKÉ KOMORY ČRDne 22. 9. 2016 se setkal rektor doc. Martin Balej s prezidentem Hospodářské komory České republiky Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc. Hovořili zejména o nutnosti zabránění narůstajícího nedostatku techniků v Ústeckém kraji a přiblížení nabídky univerzitních oborů trhu práce. Více...

 

PRŮČELÍ KAMPUSU OBSADIL JAN EVANGELISTA PURKYNĚ


Mladého Jana Evangelistu Purkyně můžete od 1. 9. 2016 potkat přímo ve vstupu do univerzitního kampusu. Jeho stylizovaná podoba všestranného vědce, z rukou absolventa FUD Patrika Antczaka, vznikla na budově auly FSE. Více…

 

 

 

 
 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  


Google maps

Auly a posluchárny

Vědecká knihovna UJEP

 

 

 

- Součásti