Informace pro uživatele


POZDRAV Z ŘECKADěti z ozdravného pobytu Mořský koník 2014 zdraví svoji "sponzorskou" univerzitu, letos z krásného prostředí Chalkidiki v Řecku. Fotogalerie

 
PROMOCE 2014


V průběhu 7 dnů prochází maratónem promocí na 1 500 absolventů naší  univerzity. 27 slavnostních promocí osmi fakult probíhá od 24. června do 2. července v Severočeském divadle, s. r. o., Muzeu města Ústí nad Labem, na Větruši a v Červené aule MFC v Kampusu UJEP. Více...

Fotogalerie: FF  FSE  PF  FUD  FŽP  FZS FVTM PŘFPŘIVÍTALI JSME VÝZNAMNOU NÁVŠTĚVU Z MŠMT

 
Náměstci ministra školství Petra Bartáková, Jaromír Veber a Jan Zikl zavítali na pozvání rektora dne 17. 6. 2014 na naši univerzitu. Se členy vedení jednali o současnosti a rozvojových plánech UJEP, následně si prohlédli nové auly a výukové sály i VK UJEP. Návštěvu zakončili procházkou areálu budovaného Kampusu UJEP.

 


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
IČ 44555601
DIČ CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  

 

- Součásti