OP VVV_Zábavou k odbornému vzdělávání (partner)

Název projektu:

Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání

Řešitel:

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Dotační titul: OP VVV, PO3

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305

Součást: PřF

Doba realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

Rozpočet projektu: 17 955 911,16 Kč

Spoluúčast UJEP: 0 %

Dotace pro UJEP: 2 976 972,68 Kč

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na propojování formálního a neformálního vzdělávání na úrovni programů pro žáky se záměrem zlepšit schopnost jejich práce s digit.technologiemi, matematickou schopnost, základní schopnost v oblasti vědy a technologií, schopnost učit se a motivovat ke studiu technických oborů. Věnuje se rozvoji souvisejících kompetencí pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání a rozvoji spolupráce. Podporuje inovační a modernizační postupy a procesy ve vzdělávání.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.