Projekty realizované v období 2014 -2020

22 / 11 / 2016

OP VVV_Didaktika – člověk a příroda A (partner)

Název projektu: Didaktika - člověk a příroda A Řešitel: RNDr. Martin Švec, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO 3 Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665 Součást: Přírodovědecká fakulta Doba realizace: 2. 1. 2017 - 31. 12. 2019 Rozpoče...

22 / 11 / 2016

OP Z_ALL-IN-ONE (partner)

Název projektu: Aktivně a s motivací najdeme si novou práci Řešitel: Bc. Ctirad Suchý Dotační titul: OP Z, PO1, SC 1.1.1 Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005657 Součást: Rektorát UJEP, v roli partnera, příjemcem je Ústecký kraj Dob...

09 / 11 / 2016

OP VVV _ Gramotnosti a jejich podpora

Název projektu: Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí Řešitel: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO 3 Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/...

04 / 11 / 2016

OP VVV_Škola pro všechny

Název projektu: Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků Řešitel: Mgr. Ladislav Zilcher, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO 3 Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 Součást: Pedagogická fakulta Doba r...