Projekty realizované v období 2014 -2020

02 / 03 / 2018

OP VVV_Asistenční voucher_SMART

Název pro­jek­tu: Příprava projektového záměru ITI "Smart City - Smart Region - Smart Community"Řešitel: Doc. Jiřina Jílková, CSc.Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, ...

02 / 03 / 2018

OP VVV_Asistenční voucher_NANOTECH

Název pro­jek­tu: Příprava projektu NANOTECHŘešitel: prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D.Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000690 Sou...

02 / 03 / 2018

OP VVV_Asistenční voucher_CACTU

Název pro­jek­tu: Příprava projektu CACTU - Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústeckochomutovské aglomeraciŘešitel: Doc. Dr. Ing. Pavel KuráňDotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, proj...

08 / 11 / 2017

ČR-Sasko_Kultura.digital

Název pro­jek­tu: Kultura.digital Řešitel: Prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Odpovědná osoba projektu: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D. Dotační titul: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 Číslo pro­jek­tu: 100281746 ...

04 / 10 / 2017

OP VVV – Pro-NanoEnviCZ

Název pro­jek­tu: Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc. Dotační titul: OP VVV, PO1 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/...

27 / 09 / 2017

OP VVV_REG BE

Název pro­jek­tu: Centrum regulace a behaviorálních studií pro výzkumně zaměřené studijní program UJEP Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_017/0002689 Součást: FS...

27 / 09 / 2017

OP VVV_REG BES

Název pro­jek­tu: Škola doktorských studií - aplikovaná a behaviorální studia Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_018/0002727 Součást: FSE Doba rea­li­za­ce: 1...

27 / 09 / 2017

OP VVV_INVUST

Název pro­jek­tu: Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_...