Projekty realizované v období 2014 -2020

04 / 10 / 2018

OP VVV_Zábavou k odbornému vzdělávání (partner)

Název projektu: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO...

04 / 10 / 2018

OP VVV_PRIM (partner)

Název projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. Dotační titul: OP VVV PO3Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322Součást: PřF, PFDoba rea­li­za­ce: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020Rozpočet pro...

04 / 07 / 2018

OP VVV_UniQSurf

Název pro­jek­tu:UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO1 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 Součást: PřF Doba rea­li­za­ce: 1. 4. 201...

04 / 07 / 2018

OP VVV_SMART ITI

Název pro­jek­tu: Smart City - Smart Region - Smart Community Řešitel: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. Dotační titul: OP VVV, PO1 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435 Součást: REK...

20 / 06 / 2018

OP VVV_U21-MOPR

Název pro­jek­tu:Univerzita 21. století - Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání Řešitel:Mgr. Lenka Kindlová Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555 Součást: REK Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2017 –...

20 / 06 / 2018

OP VVV_USUS

Název pro­jek­tu: Učíme se učit spolu Řešitel: PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO3 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783 Součást: PF Doba rea­li­za­ce: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020 Rozpočet pro­jek­t...

05 / 04 / 2018

OP VVV_U21 – KVAK

Název projektu: U21 - Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240 Součást: celouniverzitní Doba realizace: 1. 1...

02 / 03 / 2018

OP VVV_Asistenční voucher_UniQSurf

Název pro­jek­tu: Příprava strategického projektu UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálůŘešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Úst...