Projekty realizované v období 2014 -2020

24 / 01 / 2020

IKM Communitas

Název projektu: IKM Communitas Číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037 Realizace: 1. 11. 2019 - 31.10.2022 Anotace: Projekt se zaměřuje na řešení sociální otázky z pohledu venkovské obce o velikosti 500-2000 obyvatel. Výsledkem má bý...

10 / 10 / 2019

U21 – Živocel

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011595 Výzva č. 02_16_031 Celoživotní vzdělávání na vysokých školách v prioritní ose 2 OP Název projektu: U21-ŽIVOCEL, Celoživotní vzdělávání na FŽP UJEP Celkové způsobilé výdaje: 1 327 482,50 Realiz...

18 / 06 / 2019

U21 – RESTAV

Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 Součást: FZS, FSI Doba realizace: 1. 1. 2019 — 30. 6. 2023 Rozpočet projek...

18 / 06 / 2019

U21 – REART

Název projektu: U21 - Výstavba výukových prostor pro FUD Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210 Součást: FUD Doba realizace: 1. 1. 2019 — 31. 12. 2021 Rozpočet projektu: 45 612 895,70 Kč Spolúčast UJEP: 5 % ...

06 / 05 / 2019

U21 – REPROREG

Název projektu: U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 Součást: celouniverzitní Doba realizace: 1. 1. 2019 — 30. 6. 2023 Rozpočet p...

21 / 12 / 2018

OP VVV_U21 – KLIP

Název projektu: U21 - Kvalitní lidské zdroje pro posílení mezinárodního prostředí Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008492 Součást: celouniverzitní Doba rea...

08 / 10 / 2018

OP VVV_Asistenční Voucher_Datamining

Název projektu: Příprava strategického projektu Datamining Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Smart akcelerátor pro Ústecký kraj, reg. č. CZ.02.2.6...