Projekty realizované v období 2014 -2020

27 / 09 / 2017

OP VVV_STUVIN

Název pro­jek­tu: Studium, výzkum a inovace - rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L. Řešitel: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.69/...

24 / 08 / 2017

OP VVV_U21 – UniBar

Název pro­jek­tu: U21 – Univerzita bez bariér Řešitel: Ing. Vendula Poslední Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo pro­jek­tu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472 Součást: celo­uni­ver­zit­ní Doba rea­li­za­ce: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020 ...

24 / 08 / 2017

OP VVV_U21 – CBEO

Název projektu: U21 - Centrum biologických a environmentálních oborů Řešitel: Ing. Petr Lauterbach Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 Součást: celouniverzitní Doba realizace: 1. 1. 2017 - 3...

24 / 08 / 2017

OP VVV_U21 – KI

Název projektu: U21 - Kvalitní infrastruktura Řešitel: Ing. Leoš Nergl  Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 Součást: celouniverzitní Doba realizace: 1. 5. 2017 - 31. 10. 2023 Rozpočet pro...

04 / 08 / 2017

OP VVV_U21

Název projektu: Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce Řešitel: Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. Dotační titul: OP VVV, PO2 Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 Součást: celouniverzitní Doba reali...

06 / 03 / 2017

OP PIK_Aplikace_Nanovia s.r.o. (partner)

Název projektu: Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační média Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DRSc. Dotační titul: OP PIK program Aplikace CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0001680 Součást: Přírodovědecká fakulta Doba realizace: 1. 10. 2...

06 / 03 / 2017

OP PIK_Aplikace_MikroChem LKT spol. s r.o. (partner)

Název projektu: Inovativní technologie čištění odpadních vod s využitím sorbentů Řešitel: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň Dotační titul: OP PIK program Aplikace CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0004779 Součást: Fakulta životního prostředí Doba realizace: ...

06 / 03 / 2017

OP PIK_Aplikace_TOSEDA s.r.o. (partner)

Název projektu: Hi-tech materiály pro kosmické aplikace Řešitel: prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. Dotační titul: OP PIK program Aplikace Číslo projektu: CZ.1.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028 Součást: Fakulta životního prostředí Doba realizace: 1. 1. ...