Dokumenty a formuláře

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyty:

Akademický rok 2018/19

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým řízením)
část 2 – v prů­bě­hu mobility
část 3 – po mobilitě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instrukce

Akademický rok 2017/18

část 1 – před mobilitou
část 2 – v prů­bě­hu mobility
část 3 – po mobilitě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instrukce

Pro studenty vyjíždějící na praktické stáže:

Akademický rok 2018/19

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým řízením)
část 2 – v prů­bě­hu mobility
část 3 – po mobilitě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instrukce

Akademický rok 2017/18

část 1 – před mobilitou
část 2 – v prů­bě­hu mobility
část 3 – po mobilitě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instrukce