Dokumenty a formuláře

Pro studenty vyjíždějící na studijní pobyty:

Akademický rok 2019/20

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce

Pro studenty vyjíždějící na praktické stáže:

Akademický rok 2019/20

část 1 – před mobi­li­tou (pou­ze vzor, gene­ru­je se z on-line apli­ka­ce k výbě­ro­vým říze­ním)
část 2 – v prů­bě­hu mobi­li­ty
část 3 – po mobi­li­tě
pří­lo­ha – vysvět­liv­ky a instruk­ce