Aktuality – Homepage

22 / 05 / 2023

Ústí bude hostit mezinárodní konferenci k historii měst

Ve dnech 24.–26. května se uskuteční mezinárodní historická konference s názvem „Mezi starým režimem a modernitou. Proměny města v ,dlouhém‘ 18. století“, která se zaměří na dějiny měst v éře osvícenství. Přednášet přijedou historici a historičky z osm...

18 / 05 / 2023

Diplomky FUD 23 | 25. 5. – 29. 6. 2023

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Vás zve na výstavu bakalářských a diplomových prací svých studentek a studentů. Pravidelná výstava absolventských prací je tentokrát na dvou místech. Bakalářské práce jsou ...

15 / 05 / 2023

Nový magisterský program FŽP Obnova krajiny

FŽP UJEP Zabojovala a opět nabízí v oblasti revitalizace krajiny všechny stupně vysokoškolského vzdělávání. Přijímačky do programu Obnova krajiny budou v září! Fakulta životního prostředí UJEP obdržela akreditaci navazujícího magisterského studijního...

12 / 05 / 2023

Česko-Izraelská univerzitní konference zmapuje možnosti spolupráce

Dne 24. 5. 2023 se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Česko-Izraelská univerzitní konference zaměřená na podporu spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu a transferu technologií. Jednou z pořádajících českých univerzit je také U...

11 / 05 / 2023

Ve vedení fakulty životního prostředí zůstává Pavel Kuráň

Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila svého děkana pro období let 2023–2027. Volba akademického senátu fakulty potvrdila na pozici ve vedení FŽP současného děkana, doc. Dr. Ing. Pavla Kuráně. Ze svého prvního fu...