Aktuality – Homepage

17 / 05 / 2021

Velký akreditační úspěch politologie!

Ústecká filozofická fakulta se dočkala dalšího akreditačního úspěchu! Katedra politologie získala akreditaci navazujícího magisterského programu Politologie. Rada Národního akreditačního úřadu rozhodla, že katedra politologie, resp. Filozofická faku...

06 / 05 / 2021

Muzeum a FF spolupracují na projektu TA ČR

Vědeckou kvalitu Muzea města Ústí nad Labem potvrdila Technologická agentura ČR, když vyhodnotila jeho výzkumný projekt zaměřený na problematiku starých lomů, dobývek a důlních děl v příhraniční pískovcové oblasti k finanční podpoře. Spojí v něm svoje ...

05 / 05 / 2021

FSE UJEP má nového děkana

V čele Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je od 1. 5. 2021 nový děkan Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. Dosavadní proděkan pro rozvoj a kvalitu FSE UJEP, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., převzal dne 1. 5. 2021 otěže fakulty po doc. Ja...

05 / 05 / 2021

ROZVOLNĚNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DÁLE POKRAČUJE

Mimořádné opatření MZ ČR (MZDR 14600/2021-8) přináší od 10. května 2021 pro vysoké školy další rozvolnění. Nadále sice zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, nevztahuje se však již na: ...

04 / 05 / 2021

Hejtman Ústeckého kraje ocenil studenty FZS UJEP

Dva studenti Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byli oceněni hejtmanem Ústeckého kraje za významnou pomoc v boji s pandemií covid-19. Za účelem motivace k další práci i jako ocenění zodpovědného přístupu k pracov...

03 / 05 / 2021

Využívají české domácnosti dešťovku?

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s agenturou STEM a ČVUT prováděla v letech 2017 a 2020 šetření, která zjišťovala, jak se v čase mění ochota českých domácností zadržovat srážkovou vodu. Zatímco většina domácností žijících v rodin...